Vandringspriser

Vandringspriser inom Bollnäs Brukshundklubb

Årets Agilityhund / under revidering inför 2018
Pris delas ut till de tre bästa ekipagen oavsett storlek på klubbens årsmöte. Vinnaren får även ett vandringspris. 2017 års bästa hundar tas från den offentliga listan årets hund där de som tävlat på officiella klass tre tävlingar under året finns representerade.

Årets Lydnadshund
Nya statuter för Årets Lydnadshund Bollnäs BHK fr.o.m. 2015
För att delta i tävlingen krävs minst ett resultat från officiell tävling registrerat på SBK Tävling. Max tre tävlingar räknas. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra.
För att vara med och tävla om 2017 års priser så mailar man sina bästa resultat (max tre) till: theresohlsson111@yahoo.se

Poängberäkning:
Resultatet för varje tävling divideras med respektive klass maxpoäng för att få fram ett procentuellt resultat (andel poäng av maxpoängen). Procentpoängen avrundas till två decimaler (om tredje decimalen är 5 avrundas talet uppåt).
Procentpoängen multipliceras därefter med en koefficient enligt nedanstående:
Startklass Procentpoäng x 1,0
Lydnadsklass I Procentpoäng x 1,05
Lydnadsklass II Procentpoäng x 1,10
Lydnadsklass III Procentpoäng x 1,15
Den slutliga poängen för varje tävling avrundas till två decimaler enligt samma princip som ovan.

Årets Brukshund
Nya statuter för Årets Bruksshund Bollnäs BHK fr.o.m. 2015
För att delta i tävlingen krävs minst ett resultat från officiell tävling registrerat på SKK Hunddata eller SBK Tävling. Max tre tävlingar räknas. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra. För att vara med och tävla om 2017 års priser så mailar man sina bästa resultat (max tre) till: theresohlsson111@yahoo.se

Poäng ges enligt följande:
11 poäng Cert 585-650p i elitklass
10 poäng       Uppflyttad 560-600p i högre klass eller Certpoäng/Cert 553–584,75p
9 poäng         Uppflyttad 540-600p i lägre klass eller uppflyttad 520–559,75p i högre                                              klass eller Certpoäng/Cert >552,75p i elitklass
8 poäng         Uppflyttad 480-539,75p i lägre klass eller Uppflyttad >519,75p i högre                                              klass eller Godkänd 455>p i elitklass
7 poäng         Uppflyttad >479,75p i lägre klass eller godkänd 420>p i högre klass eller                                          Godkänd 390-454,75p i elitklass
6 poäng         Uppflyttad 288-320p i appellklass eller Godkänd 380>p i lägre klass eller                                        Godkänd 360-419,75p i högre klass eller Godkänd (325)-389,75p i                                                      elitklass
5 poäng         Uppflyttad 256-287,75p i appellklass eller Godkänd 340-379,75p i lägre                                          klass eller Godkänd (300)-359,75p i högre klass
4 poäng         Uppflyttad >255,75 i appellklass eller Godkänd (300)-339,75p i lägre klass
3 poäng         Godkänd 192>p i appellklass
2 poäng         Godkänd (160)-191,75p i appellklass
1 poäng         För start och genomförd tävling, samtliga klasser

Årets Rallylydnadshund
Medlemmar i Bollnäs BK får vara med och tävla och de fem (5) bästa officiella resultaten räknas under perioden 1/1 – 31/12 enligt poängskalan nedan. Extrapoäng utdelas om hunden uppnår något diplom, se nedan. För att tävla om 2017 års Rallylydnadshund så skicka era fem bästa officiella resultat till lailaericsson194@gmail.com

Poängberäkning:
Nybörjarklass: 100 poäng ger 5 poäng
Nybörjarklass: 90-99 poäng ger 3 poäng
Nybörjarklass: 80-89 poäng ger 2 poäng
Nybörjarklass: 70-79 poäng ger 1 poäng
RLD N (rallylydnadsdiplom nybörjarklass): 2 poäng

Fortsättningsklass: 100 poäng ger 8 poäng
Fortsättningsklass: 90-99 poäng ger 6 poäng
Fortsättningsklass: 80-89 poäng ger 5 poäng
Fortsättningsklass: 70-79 poäng ger 4 poäng
RLD F (rallylydnadsdiplom fortsättningsklass): 2 poäng

Avancerad klass: 100 poäng ger 11 poäng
Avancerad klass: 90-99 poäng ger 9 poäng
Avancerad klass: 80-89 poäng ger 8 poäng
Avancerad klass: 70-79 poäng ger 7 poäng
RLD A (rallylydnadsdiplom avancerad klass) : 2 poäng

Mästarklass: 100 poäng ger 14 poäng
Mästarklass: 90-99 poäng ger 12 poäng
Mästarklass: 80-89 poäng ger 11 poäng
Mästarklass: 70-79 poäng ger 10 poäng
RLD M (rallylydnadsdiplom mästarklass, motsvarande championat): 5 poäng

Årets freestyle/heelworkhund (Vilande sektor)
Fyra resultat under året räknas. Endast officiella resultat räknas.
Poängberäkningen är som följer.
Klass 1 =poängen
Klass 2=poängen x 1.1
Klass 3=poängen x 1.2

LYCKA TILL!