Våra arbetsgrupper

Något som inte alla vet är vad våra sektorer och kommitteer pysslar med. Så här kommer en beskrivning.

Agility
Sektorn ansvarar för allt som har med agility att göra. Arrangera tävlingar, utbilda funktionärer, uppdatera hinderparken och ansvara för agilityplanen och dess säkerhet. Allra viktigaste uppdraget är att sprida kunskap om sporten på klubben och få fler att vilja fortsätta träna och tävla.
Sammankallande: Karin Spännare, 070-367 21 82, agility@bollnasbrukshundklubb.com

Draghund
Kommittén ska uppmuntra våra medlemmar till fysisk aktivitet med sin hund. Att sprida kunskap om drag samt att hålla kontakt med svenka draghundssportförbundet.
Sammankallande: Anny Järnberg, 070-226 21 02, anny@aterbrukshyttan.se

HUS – Hundägarutbildning
Kommittén består av klubbens instruktörer och kursledare. Dessa personer ansvarar för all kursverksamhet vilket innebär planering av kurser, hålla kurser, hjälpa till på kurser, anordna prova på dagar, anordna temakvällar och så vidare. Att upprätthålla kontakten och samarbeta med studiefrämjandet kring olika arrangemang ingår i sammankallandes uppgifter.
Sammankallande: Karin Spännare, 070-367 21 82, kurser@bollnasbrukshundklubb.com

Köket
Köksansvarig ansvarar för att allt i köket ska vara påfyllt inför olika aktiviteter på klubben. Varje sektor ansvarar själva för köket vi t ex tävlingar.
Ansvarig: Laila Ericsson, 070-6808787, lailaericsson194@gmail.com

Mark
Denna sektor arbetar med utemiljön på klubben. Ser till våra träningsplaner och planerar underhåll av föreningens område. Har kontakt med kommunen och andra personer kring gräsklippning och snöröjning. Tillsammans med stuga och styrelse ansvarar mark för övriga fastigheter på området och planerar underhåll av dessa.
Sammankallande: Laila Ericsson, 070-6808787, lailaericsson194@gmail.com

Material
Håller koll på inköp som papper, kontorsgrejer, regelböcker mm samt ser till att det finns lite i shopen att köpa.
Ansvarig: Lena Persson, 070-355 32 82, whippar@hotmail.com

Nosarbete
Tidigare hette det nosework-Kommittén. Vi tyckte att nosarbete är ett mer passande namn då specialsök nu också gjort debut inom brukshundklubben. Kommittén ansvarar för att sprida kunskap om nosarbete och att få fler att vilja vara aktiva med sin hund.
Sammankallande: Ulrika Eklind, 070-3545038, eklindulrika@gmail.com

Pr / webb / info
Webbansvarig ansvarar för allt som har med hemsidan att göra. Exempelvis uppdatering av kalender, lägga upp kurser och så vidare. Klubben använder också instagram och facebook.
Ansvarig: Karin Spännare, 070-367 21 82, webmaster@bollnasbrukshundklubb.com

Rallylydnad
Kommittén ansvarar för allt som har med rallylydnad att göra. Detta innebär att planera tävlingar, se till att det finns tillräckligt med funktionärer som kan hjälpa till på tävlingsdagen och så vidare. Utbilda funktionärer, se till att det finns skyltar, skylthållare, konor, hinder osv på klubben. Att sprida kunskap om rallylydnad så vi får fler aktiva som tränar och tävlar.
Sammankallande: Anne-Sofie Stark, 070-2484456, knisselbo@gmail.com

Stuga
Kommittén ansvarar för allt som har med vår klubbstuga att göra. Ansvarar för att stugan städas under vår/sommar/höst och planerar för underhåll och investeringar som behövs. Tillsammans med mark och styrelse ansvarar stugan för övriga fastigheter och planerar underhåll av dessa.
Sammankallande: Eva -Lena Jonsson, 073-0808911, eva-lena.jonsson@hotmail.se

TÄS / Bruks och lydnad
Namnet härstammar från när klubben bara arrangerade tävlingar i bruks och lydnad (tävlingssektorn) Sektorn ansvarar numera för allt inom bruks och lydnad. Planera tävlingar, se till att det finns funktionärer som hjälper till på tävlingarna, utbilda funktionärer, se till att lydnadshinder, konor, rutor, apporter mm finns på klubben. Att sprida kunskap om bruks och lydnadsgrenarna så vi får fler aktiva som tränar och tävlar.
Sammankallande: Sara Alfredsson, Kontakt: 070-2258415, s_hagglund@hotmail.com