Start

I och med de nya stadgarna: normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13 så har valberedningen fått lite andra direktiv att förhålla sig till. Om ni har förslag på personer eller om ni kan tänka er att själv bidra på något sätt, så kontakta gärna någon i valberedningen:
Kontakt valberedningen
Ingela Skoglund 0706684618 teo_alvin@hotmail.com
Thomas Bolinder thomas@thomasbolinder.com
Kerstin Persson 0702215957 kerstinm.persson55@Gmail.com
Klubbmästerskap i rally!
Tack till alla som deltog och till Maria S som dömde.  Till er som bakade och fixade matiga mackor. Det var en rolig dag, grattis till pristagarna!
Pallen i nyb/forts
Pallen i avancerad /mästare