Start

Nu ligger det några kurser ute för anmälan!
Läs mer på kurssidan.

Städdag 8 maj 
Kl 10-15 Lördagen den 8 maj ses vi och snyggar upp på klubben. Ta med kratta eller andra braiga fixarsaker och ett gott humör!

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Nedanstående gäller från och med den 8 februari 2021.
All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Från Studiefrämjandets sida
Skärpta allmänna råd rörande Covid-19
Med anledning av regionalt striktare restriktioner har vi på Studiefrämjandet Mitt stängt våra verksamhetslokaler. Detta gäller från den 16 november 2020 och tills vidare.
Som en konsekvens av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län stänger vi tills vidare alla aktiviteter med fysiska träffar i vår verksamhet……….  Vi uppmanar alla att pausa sin verksamhet tills nya råd kommer.

 Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Detta beslut gäller i nuläget fram till och med 28 februari 2021. Besked om vad som gäller därefter kommer under februari. Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/