Styrelse

OBS! För att frågor, förslag och synpunkter ska behandlas av styrelsen så måste ett mail inkomma till sekreteraren. Frågor som kommer via faceebook eller på annat sätt kan vi inte garantera att kommer upp på dagordningen. Sekreterare: salsasmatte@gmail.com

Ordförande
Ulrika Eklind
070-3545038
eklindulrika@gmail.com

Kassör
Laila Ericsson
070-6808787
lailaericsson194@gmail.com

Sekreterare
Karin Spännare
070-3672182
salsasmatte@gmail.com

Ledamot / vice sekreterare
Lena Persson
070-3553282
whippar@hotmail.com

Ledamot
Lotta Dagh
070-3240618
lotta.dagh@hotmail.com

Ledamot 
Helena Eriksson
070-6666037
lillbiten@hotmail.com

Ledamot / vice ordförande
Anders Öhman
ohman_a54@hotmail.com

Suppleant 
Jannett Källänge
jannettkallange@hotmail.com

Suppleant / vice kassör
Siv Danbrink
siv.danbrink@gmail.com

I och med de nya stadgarna: normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13 så har valberedningen fått lite andra direktiv att förhålla sig till. Om ni har förslag på personer eller om ni kan tänka er att själv bidra på något sätt, så kontakta gärna någon i valberedningen:
Kontakt valberedningen
Ingela Skoglund 0706684618 teo_alvin@hotmail.com
Thomas Bolinder thomas@thomasbolinder.com
Kerstin Persson 0702215957 kerstinm.persson55@Gmail.com