Styrelse

OBS! För att frågor, förslag och synpunkter ska behandlas av styrelsen så måste ett mail inkomma till sekreteraren. Frågor som kommer via facebook eller på annat sätt kan vi inte garantera att kommer upp på dagordningen. Mail: sekreterare@bollnasbrukshundklubb.com

Ordförande
Lena Persson
070-3553282
ordforande@bollnasbrukshundklubb.com

Kassör
Ulrika Eklind
070-3545038
kassor@bollnasbrukshundklubb.com

Sekreterare
Karin Spännare
070-3672182
sekreterare@bollnasbrukshundklubb.com

Ledamot / vice ordförande
Annika Lans
070-3811123
ba@balansen.com

Ledamot / vice sekreterare
Anne-Sofie Stark
070-2484456
knisselbo@gmail.com

Ledamot
Sara Alfredsson
070-2258415
s_hagglund@hotmail.com

Ledamot
Stina Schön
072-5309265
stinaschon@icloud.com

Suppleant 
Carola Norring
070-2816859
carolanorring@gmail.com

Suppleant / vice kassör
Laila Ericsson
070-6808787
lailaericsson194@gmail.com

Valberedning: Sara Karlsson, Anna-Maria Säll och vakant