Styrelse

OBS! För att frågor, förslag och synpunkter ska behandlas av styrelsen så måste ett mail inkomma till sekreteraren. Frågor som kommer via faceebook eller på annat sätt kan vi inte garantera att kommer upp på dagordningen. Sekreterare: salsasmatte@gmail.com

Ordförande
Lena Persson
070-3553282
whippar@hotmail.com

Kassör
Laila Ericsson
070-6808787
lailaericsson194@gmail.com

Sekreterare
Karin Spännare
070-3672182
salsasmatte@gmail.com

Ledamot / Vice ordförande
Ulrika Eklind
070-3545038
eklindulrika@gmail.com

Ledamot
Lotta Dagh
070-3240618
lotta.dagh@hotmail.com

Ledamot / vice kassör
Helena Eriksson
070-6666037
lillbiten@hotmail.com

Ledamot
Mia Vejdeland
mia@miashundpensionat.se

Suppleant / vice sekreterare
Jannett Källänge
jannettkallange@hotmail.com

Suppleant
Anders Öhman
ohman_a54@hotmail.com