Styrelse

Ordförande
Lena Persson
070-3553282
whippar@hotmail.com

Kassör
Laila Ericsson
070-6808787
lailaericsson194@gmail.com

Sekreterare
Karin Spännare
070-3672182
salsasmatte@gmail.com

Ledamot / Vice ordförande
Sara Alfredsson
070-2258415
s_hagglund@hotmail.com

Ledamot / vice sekreterare
Lotta Dagh
070-3240618
lotta.dagh@hotmail.com

Ledamot
Ulla Magnusson
070-3632489
umalfta@hotmail.com

Ledamot
Mia Vejdeland
mia@miashundpensionat.se

Suppleant
Helena Eriksson
070-6666036
lillbiten@hotmail.com

Suppleant / vice kassör
Ulrika Eklind
070-3545038
eklindulrika@gmail.com

Valberedning
Ulla-Britt Broström (sammankallande), Ingela Skoglund och Thomas Bolinder