Information från styrelsen

OBS! För att frågor, förslag och synpunkter ska behandlas av styrelsen så måste ett mail inkomma till sekreteraren. Frågor som kommer via faceebook eller på annat sätt kan vi inte garantera kommer upp på dagordningen. Sekreterare: salsasmatte@gmail.com