Klubben 70 år 2018

Bollnäs Brukshundklubb firade 70 års jubileum 2018
1946 började man träffas och bildade en träningsgrupp bestående av Olle Rönn, Aina Rönn, Carl-Erik Salling, Kalle Lundqvist och Gunnar ”Börs” Nilsson. 1948 tog man steget och bildade en lokalklubb. Olle Rönn blev klubbens förste ordförande. En stuga byggdes hemma hos ”Börsen” på Heden och sattes upp på Kolgården där man bl.a. anordnade kurser. 1951 flyttade klubben till Röste och stugan sattes då upp intill Dönjegården. Där bedrevs verksamheten till 1965 då flytten gick till Ismyra i Norrborn. En ny större stuga byggdes men den gamla finns fortfarande kvar och fungerar idag som sekretariat.

Det kom ett mail:
”Hjärtliga gratulationer på Bollnäs Brukshundsklubbs 70-årsdag från en som var med när den bildades”
Bästa hälsningar
Olle Stenborg Petterson

Tack till alla inblandade under vår jubileumsvecka: