Bli medlem

Medlemsavgift 2018

Medlem i vår klubb blir du enklast genom att fylla i detta formulär

I medlemsavgiften ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter i din klubb. Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna. Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Ordinarie medlem i Bollnäs Brukshundklubb
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift 400 kr och lokal avgift 150 kr. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. OBS! om du löser medlemsskap i fler klubbar vid olika tidpunkter under året tänk på att förbundsavgiften gäller ett år framåt från första tillfället.

Familjemedlem i Bollnäs Brukshundklubb
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar.

Ungdomsmedlem
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett.  Du kan resistrera ditt ungdomsmedlemskap här!

För att bli medlem i Bollnäs BK betala in till klubbens Bg 370-5753.
Viktigt att följande uppgifter finns med: Namn, adress, postnummer, personnummer och telefonnummer.

Som medlem i Bollnäs Brukshundklubben får du bla följande:
Tillgång att träna på klubbens marker.
Kontakt med kunniga instruktörer och lärare.
Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli exempelvis instruktör eller tävlingsledare.
Möjlighet till utbildning av Dig själv som hundägare i träningsgrupper.
Rätt att delta på officiella tävlingar.
Erbjudanden om att få delta på temakvällar och föreläsningar.
Inbjudan till klubbfester.
Olycksfallsförsäkring i organiserad verksamhet.
Tidningen Brukshunden.
Och inte minst – många nya vänner och bekanta.

Dataskyddsförordningen
Genom att betala din kurs eller ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben och Bollnäs BK sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna lag har till uppgift att skydda din personliga integritet. Du kan läsa mer på Datainspektionens webbplats. Läs också om medlemsvillkoren på SBK:s hemsida